Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Aresztu Śledczego w Białymstoku oraz osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej na podstawie art. 247§2 kodeksu karnego wykonawczego dyrektor aresztu śledczego za zgodą sędziego penitencjarnego wstrzymał:

- udzielanie widzeń OSADZONYM,

- odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych, z wyjątkiem posług indywidualnych,

 

Na okres od dnia 19.04.2021 roku do dnia 16.05.2021 roku.

Druk zamówienia na paczkę

Cennik AŚ Białystok paczka

 

 

Wpłata na konto depozytowe osadzonego ( wypiska ) można dokonywać za pomocą przekazu

pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca : Areszt Śledczy w Białymstoku

15-377 Białystok ul. Mikołaja Kopernika 21

Narodowy Bank Polski oddział w Białymstoku

92 1010 1049 0008 7913 9120 0000

Wpłacający: [ imię i nazwisko], [adres] – dane osoby dokonującej wpłaty

Tytułem: [imię i nazwisko osadzonego ], s. [imię ojca]

Wpłaty bez danych osadzonego jako beneficjenta będą zwracane.

Paczki żywnościowe mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Aresztu.

 

Nr konta do wpłat:

BGK 17 1130 1017 0020 1458 9320 0056

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 10-15

Wtorek:

Środa: 10-15

Czwartek:

Piątek: 12-16

Wpłat na konto depozytowe osadzonego (wypiska) można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: Areszt Śledczy w Białymstoku

15-377 Białystok ul. Mikołaja Kopernika 21

Narodowy Bank Polski oddział w Białymstoku

92 1010 1049 0008 7913 9120 0000

Wpłacający: [imię i nazwisko], [adres] – dane osoby dokonującej wpłaty

Tytułem:  [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

    Wpłaty bez danych osadzonego jako beneficjenta będą zwracane!

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej