Widzenia dla osób skazanych odbywają się w pomieszczeniach przeznaczonych do udzielania widzeń:

1) w dni powszednie - w poniedziałki i środy w godz. 8:15 – 15:00, rejestracja widzeń w godz. 8:00 – 13:00,

2) w niedziele,

3) w dni ustawowo wolne od pracy:

a) pierwszy dzień Wielkanocy – Niedziela wielkanocna,

b) 3 maja – Święto Narodowe,

c) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

d) pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

2. Jeżeli w niedzielę przypada dzień ustawowo wolny od pracy inny niż wymieniony w ust. 1 pkt. 3, widzeń nie udziela się.

3. Widzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 odbywają się w godz. 11:30 – 15:30, a ich rejestracja w godz. 10:00 – 14:00.

 

4. Widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych odbywają się w pomieszczeniach przeznaczonych do udzielania widzeń:

1) w dzień powszedni - wtorek w godz. 8:15 – 15:00, rejestracja widzeń w godz. 8:00 – 13:00,

2) w niedziele,

3) w dni ustawowo wolne od pracy:

a) pierwszy dzień Wielkanocy – Niedziela wielkanocna,

b) 3 maja – Święto Narodowe,

c) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

d) pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

 

5. Jeżeli w niedzielę przypada dzień ustawowo wolny od pracy inny niż wymieniony w ust. 4 pkt. 3, widzeń nie udziela się.

6. Widzenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 odbywają się w godz. 8:15 – 11:00, a ich rejestracja w godz. 8:00 – 9:45.

7. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej dla skazanych odbywają się również we wtorki.

8. Widzenia odbywają się według kolejności rejestracji.

 

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI UDZIELANE SĄ WIDZENIA OSBOM ODWIEDZAJĄCYM SKAZANYCH:

-KOBIETOM W ZAAWANSOWANEJ CIĄŻY;

-OSOBOM DOROSŁYM BĘDĄCYM RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI Z DZIEĆMI DO LAT 3;

-NIEPEŁNOSPRAWNYM ZE ZNACZNĄ DYSFUNKCJĄ RUCHU(PORUSZAJĄCYM SIĘ NA WÓZKU LUB O KULACH);

- OSOBOM POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA;

 

Informacja

Osoby zgłaszające się do odbycia kary nie mogą posiadać:

- żadnej żywności
- wyrobów tytoniowych
- leków
- pościeli i ręczników
- sprzętu RTV i AGD

Dopuszcza się posiadanie podstawowych artykułów higieny osobistej, tj.:

- szczoteczki i pasty do zębów
- mydła

Zgłaszający się do odbycia kary może posiadać:

- dwie pary spodni
- dwa swetry lub bluzy
- trzy koszule (ewentualnie podkoszulki)
- dwie pary obuwia
- jedna sztuka odzieży wierzchniej

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT           

 

             Informujemy, że w związku z wejściem w życie od dnia 1 lipca bieżącego roku przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw, zmianie ulegają zasady otrzymywania przez osoby pozbawione wolności paczek żywnościowych. Skazany będzie miał prawo otrzymania raz w miesiącu, a nie jak dotychczas raz na kwartał, paczki żywnościowej, w której skład wejdą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Nowe przepisy wykluczają możliwość przyjmowania do aresztu paczek żywnościowych dostarczanych za pośrednictwem poczty, firm przewozowych lub osobiście przez bliskich osób przebywających w areszcie. Z dniem 1 lipca br. paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności osobiście przez nadawcę, bądź za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane. Zamówienie na dostarczenie osadzonemu paczki z żywnością może złożyć jedynie osoba dla osadzonego najbliższa. Zamówienie na paczkę żywnościową będzie można złożyć zarówno podczas widzenia z osadzonym, jak i bezpośrednio w MIGB „Mazovia".

 

Druk zamówienia paczki żywnościowej - plik w formacie pdf

 

Lista produktów dostępna w punkcie sprzedaży przy AŚ Białystok (Wypiski)

 

Wykaz artykułów spożywczych

 

Wykaz wyrobów tytoniowych

 

Wykaz owoców i warzyw

 

 

  Osadzony może otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Zamówienia może złożyć wyłącznie osadzony lub osoba wpisana na listę osób najbliższych.

Informuję, iż z dniem 1 lipca 2015 r. zgodnie z art. 110a § 1 KKW skazany ma prawo posiadać w celi dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej, przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich, przedmioty kultu religijnego, materiały piśmienne, notatki osobiste, książki, prasę i gry świetlicowe.

W/w limit musi być uwzględniany przy składaniu zamówienia, tak by osadzony realizując swoje uprawnienie do otrzymania paczki owego limitu nie przekroczył.

Paczki higieniczno–odzieżowe adresowane do osadzonych, dostarczane do Aresztu bezpośrednio przez ich nadawców, są przyjmowane w poniedziałki, wtorki, środy i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w których odbywają się widzenia, od godz. 9.00 do godz.12.00. Paczki higieniczno-odzieżowe dostarczane za pośrednictwem poczty przyjmowane są codziennie.

 

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 10-15

Wtorek:

Środa: 10-15

Czwartek:

Piątek: 12-16

Wpłat na konto depozytowe osadzonego (wypiska) można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: Areszt Śledczy w Białymstoku

15-377 Białystok ul. Mikołaja Kopernika 21

Narodowy Bank Polski oddział w Białymstoku

92 1010 1049 0008 7913 9120 0000

Wpłacający: [imię i nazwisko], [adres] – dane osoby dokonującej wpłaty

Tytułem:  [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

    Wpłaty bez danych osadzonego jako beneficjenta będą zwracane!

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej