Z uwagi na sytuacje epidemiczną w kraju, w tym odnotowany sukcesywny spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS- CoV-2, zmniejszenie zachorowalności wśród osób pozbawionych wolności na COVID-19 informuję, że w oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego od dnia 19 lipca 2021 r. obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

1. zostaje przywrócona realizacja widzeń określonych w art. 105a kkw z zachowaniem przyjętych zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych przypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób nie pełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

2. widzenie trwa 60 minut.

3. w czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.

4. osoby odwiedzające i osadzeni , w trakcie widzenia zobowiązane są do używania maseczek oraz do dezynfekcji rąk. Maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających z kantynie jednostki.

5. wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod wskazanymi niżej numerami, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:30 do 14:30, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem lub za pomocą poczty elektronicznej.

Oddział Zewnętrzny w Środzie Wielkopolskiej 61 286-68-12

Adres mailowy: zk_sroda wielkopolska_widzenia@sw.gov.pl

 

Widzenia udzielane są w piątki oraz w niedziele za wyjątkiem ostatniej niedzieli miesiąca w godzinach od 9.00 do 14.00.

E-paczka dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Gębarzewie.

Zamówienie na paczkę, może być złożone przez osobę najbliższą bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę to jest Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET ul. Partyzantów 5 64-510 Wronki przy Zakładzie Karnym w Gębarzewie.

nazwa: Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

adres: ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki

numer rachunku dla punktu sprzedaży 83 1240 3754 1111 0010 6646 6403   Bank Polska Kasa Opieki S.A

Składając zamówienie na paczkę dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Gębarzewie, opłaty należy dokonywać na ww. konto bankowe tytułem : Gębarzewo – imię nazwisko im. ojca (odbiorcy paczki)

E-paczka dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach
i Oddziale Zewnętrznym w Środzie Wielkopolskiej.

Zamówienie na paczkę, może być złożone przez osobę najbliższą bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę to jest Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET ul. Partyzantów 5 64-510 Wronki przy OZ Środa Wielkopolska i OZ Pobiedziska.

nazwa: Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

adres: ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki

numer rachunku dla punktu sprzedaży 16 1240 3754 1111 0010 6545 6966   Bank Polska Kasa Opieki S.A

Składając zamówienie na paczkę dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach, opłaty należy dokonywać na ww. konto bankowe tytułem : OZ Pobiedziska – imię nazwisko im. ojca (odbiorcy paczki)

Składając zamówienie na paczkę dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w OZ Środa Wielkopolska, opłaty należy dokonywać na ww. konto bankowe tytułem : OZ Środa Wielkopolska l– imię nazwisko im. ojca (odbiorcy paczki)

Druk zamówienia na paczkę

Lista produktów świątecznych dostępnych w punkcie sprzedaży w OZ Środa Wielkopolska ZK w Gębarzewie od 13.12.2021 do 22.12.2021

Lista produktów żywnościowych dostępnych w punkcie sprzedaży w OZ Środa Wielkopolska ZK w Gębarzewie od 01.08.2021 roku

Lista wyrobów tytoniowych dostępnych w punkcie sprzedaży w OZ Środa Wielkopolska ZK w Gębarzewie od 01.08.2021 roku

Lista suplementów diety dostępnych w punkcie sprzedaży w OZ Środa Wielkopolska ZK w Gębarzewie od 01.08.2021 roku

Lista produktów higienicznych dostępnych w punkcie sprzedaży w OZ Środa Wielkopolska ZK w Gębarzewie od 01.08.2021 roku

Lista leków dostępnych w punkcie sprzedaży w OZ Środa Wielkopolska ZK w Gębarzewie od 01.04.2021 roku

Lista wyrobów papierniczych dostępnych w punkcie sprzedaży w OZ Środa Wielkopolska od 01.08.2021 roku

Zastępca Dyrektora przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 9.00-17.00

Wtorek: 9.00-15.00

Środa: 9.00-15.00

Czwartek: 9.00-15.00

Piątek: 9.00-15.00

Administracja Aresztu Sledczego w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż w dniu 09.11.2018r. nie będą udzielane widzenia dla osadzonych przebywających w tutejszej jednostce. Termin widzenia przeniesiony zostaje na dzień 08.11.2018r.

Informujemy, że od 01.12.2018r. uległ zmianie numer rachunku sum depozytowych dla osadzonych.

Oddział Zewnętrzny w Środzie Wielkopolskiej Zakładu Karnego w Gębarzewie

ul. Garncarska 1

63-000 Środa Wlkp.

88 1010 1469 0013 0013 9120 2000

W tytule przelewu proszę podac dane osadzonego: nazwisko, imię, imię ojca

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej