Rozmiar: 801.5 kB

W ZAŁĄCZNIKACH ZAMIESZCZONO POUCZENIE DLA ZAMAWIAJĄCEGO PACZKĘ , WNIOSEK ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ ORAZ CENNIK OGÓLNY . PACZKI PRZYJMOWANE SĄ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00 ORAZ W NIEDZIELE W KTÓRE UDZIELANE SĄ WIDZENIA. ( PATRZ ZAKŁADKA WIDZENIA )

 

 

ZAMOWIENIE Rozmiar: 649.5 kB
Rozmiar: 683.3 kB

Dyrektor Aresztu Śledczego w Mysłowicach lub zastępca dyrektora przyjmuje interesantów w sprawach skarg,próśb i wniosków codziennie w godzinach 8.00 - 12.00, a we wtorki w godz. 8.00 - 16.00

Na podstawie art. 13a Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164), Areszt Śledczy w Mysłowicach przewiduje przeprowadzenie w roku 2017 następujących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

 L.p

 Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb Postępowania

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Orientacyjna wartość zamówienia

  1

          2

     3

4

5

6

1

Dostawa ryb i przetworów rybnych

Dostawy

przetarg nieograniczony

II kwartał 2017

33 000,00 zł

2

Nabiał

Dostawy

przetarg nieograniczony

III kwartał 2017

75 000,00 zł

3

Pieczywo

Dostawy

przetarg nieograniczony

II kwartał 2017

80 000,00 zł

4

Olej i margaryna

Dostawy

przetarg nieograniczony

IV kwartał 2017

30 000,00 zł

5

Jaja

Dostawy

przetarg nieograniczony

III kwartał 2017

15 000,00 zł

NBP O/Katowice

 

14 1010 1212 3059 0313 9120 0000

W związku z przywróceniem nie później niż z dniem 1 sierpnia 2020 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego.

W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

- w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła,

- widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

- czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,

- osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa,

- wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 32 318 33 98 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: widzenia.myslowice@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 9-14, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

We październiku 2020 r. wyznacza się następujące terminy widzeń:

  1. Poniedziałek: 5, 12, 26 października 2020 r.
  2. Czwartek: 8, 22, 29 października 2020 r.
  3. Niedziela: 4, 18 października 2020 r.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej