Paczki  higieniczno - odzieżowe przyjmowane są  od poniedziałku do piątku w godzinach
od  8.00 do 14.00 przez funkcjonariusza SW w pomieszczeniu znajdującym się obok poczekalni.

Paczki podlegają kontroli zawartości w obecności osoby je dostarczającej i przekazywane
są osadzonym w dniu doręczenia, bez zbędnej zwłoki.

Nie przyjmuje się paczek: 1) zawierających artykuły niezgodne z rodzajem paczki; 2) dla osadzonego nie przebywającego w Areszcie.

Rozmiar: 3.2 MB
ZAMOWIENIE Rozmiar: 649.5 kB
Rozmiar: 683.3 kB

Dyrektor Aresztu Śledczego w Mysłowicach lub zastępca dyrektora przyjmuje interesantów w sprawach skarg,próśb i wniosków codziennie w godzinach 8.00 - 12.00, a we wtorki w godz. 8.00 - 16.00

NBP O/Katowice

 

14 1010 1212 3059 0313 9120 0000

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych,
w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej

wywołanej przez wirus COVID -10, na podstawie art. 247§1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy

wstrzymuje się udzielanie osadzonym widzeń na terenie Aresztu Śledczego w Mysłowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej