Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są telefonicznie w dniach w których odbywają się widzenia (patrz kalendarz na dole strony) w godzinach 8.30 – 15.00 pod numerem telefonu 032-4000-850.

1. Widzenia dla wszystkich skazanych w stosunku do których nie zastosowano środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania odbywać się będą w pierwsze cztery poniedziałki i wtorki miesiąca.

  • Widzenia dla skazanych o nazwiskach rozpoczynających się na litery od A do J dodatkowo odbywać się będą również w pierwszą niedzielę miesiąca.
  • Widzenia dla skazanych o nazwiskach rozpoczynających się na litery od K do P dodatkowo odbywać się będą również w drugą niedzielę miesiąca.
  • Widzenia dla skazanych o nazwiskach rozpoczynających się na litery od R do Z dodatkowo odbywać się będą również w trzecią niedzielę miesiąca.

2. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w pierwsze trzy piątki i czwartą niedzielę miesiąca.

3. Widzenia odbywają się w sali widzeń w poniedziałki, wtorki, piątki i niedziele w godzinach 8:00 – 15:00.

4. Widzenia według zasad określonych powyżej są realizowane również w sytuacji, jeżeli dzień w którym przypada planowane widzenie jest dniem świątecznym.

5. Widzenia łączone i przedłużone nie będą udzielane w przypadku, gdy przewidywany czas ich zakończenia przypadnie po godz. 15:00.

6. Na widzenia po uprzednim zgłoszeniu w pierwszej kolejności będą wpuszczane kobiety w widocznej ciąży, osoby z widoczną niepełnosprawnością, z dziećmi do   lat 3 oraz osoby, które ukończyły 75 rok życia.

7. Widzenia udzielane są po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, dokonanym co najmniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

8. Widzenia udzielanie są w następujących turach: od godz.8:00, od godz.10:00, od godz.12:00 oraz od godz.14:00.

9. Na widzenie należy stawić się 15 minut przed umówioną godziną widzenia, osoby spóźnione na widzenie nie będą wpuszczane.

 czerwiec2024.jpg

   

LIPIEC 2024

 

 

 

 

 

Organizacja realizacji paczek żywnościowych

Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem administracji aresztu śledczego. Całkowita masa paczki nie może przekraczać 6 kg oraz 9 litrów napojów.

Zamówienie może również zostać złożone przez osobę najbliższą:

1) za pośrednictwem poczty na adres : PPO Rakon, ul. o. Jana Siemińskiego 10, 44‐100 Gliwice

2) mailem: sekretariat@rakon.com.pl

​Złożone zamówienie jest realizowane przez podmiot przygotowujący paczkę (zarządzający kantyną) w terminie 5 dni roboczych od dnia w którym zakończono weryfikację podstaw otrzymania paczki przez osadzonego.

Środki finansowe niezbędne do realizowania paczki żywnościowej należy wpłacić na

Konto do wpłat ‐ realizacja paczki żywnościowej:

PL 74 1750 1035 0000 0000 3670 2516

Dane do przelewu:

PPO RAKON w Raciborzu

ul. J. von Eichendorffa 14

47‐400 Racibórz

W tytule przelewu należy obowiązkowo podać:

1) nazwisko, imię osadzonego,

2) imię ojca,

3) datę urodzenia,

4) jednostkę, w której przebywa osadzony.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie CENNIKA  oraz wypełnionego FORMULARZA

Osoba, która chce złożyć zamówienie na paczkę dla osadzonego musi być odnotowana w systemie informatycznym jako osoba najbliższa dla osadzonego.

 

Organizacja przyjmowania paczek nieżywnościowych

Paczki nieżywnościowe mogą być przesyłane pocztą.

Paczki nieżywnościowe (np. z odzieżą, z obuwiem, z przedmiotami osobistego użytku, lekarstwami itp.) przyjmowane są do aresztu od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 15:00. Maksymalne wymiary paczki nie powinny przekraczać: wysokość 28cm, szerokość 48 cm, długość 75 cm.

Prawidłowo nadana paczka lub przesyłka powinna mieć naklejone w widocznym miejscu zezwolenie na jej przyjęcie do Aresztu.

Przesłane w paczce lub w przesyłce przedmioty, na które osadzony nie uzyskał zgody, będą zwracane do nadawcy na jego koszt, bądź przekazane do depozytu, bez możliwości wydania ich do użytku osadzonemu.

Paczki nieżywnościowe przyjmowane są na podstawie odrębnego zezwolenia (nie jest wymagane odrębne zezwolenie na otrzymanie bielizny, skarpet, klapek).

Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

Areszt Śledczy

ul. o. Jana Siemińskiego 10

44-100 Gliwice

95101012123055091391200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej