KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WIDZEŃ OSADZONYCH Z OSOBAMI NAJBLIŻSZYMI I ZASADY ICH ORGANIZACJI.

Widzenia z osobami bliskimi na terenie Aresztu Śledczego w Częstochowie realizowane są zgodnie z poniższymi uregulowaniami:

1. Widzenia odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu karnego wykonawczego.

2. W Areszcie Śledczym w Częstochowie widzenia odbywają się w sali widzeń, w następujących turach: godz. 8.00; 10.00; 13.00; 15.00.

a) widzenia dla osób skazanych i ukaranych będą odbywały się we wtorki i środy w dni robocze, a także w niedzielę w ll turach o godzinie 8:00 i 13:00.

b) widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych będą odbywały się w czwartki i piątki w dni robocze oraz w niedzielę w ll turach o godzinie 10:00 i 15:00.

3. W Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym widzenia będą realizowane w soboty, niedziele i święta  w godzinach 8:00 - 15.30.

4. Wejście na teren jednostki odbywać się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski,

5. Przed zgłoszeniem się na widzenie osoba bliska zobowiązana jest do uprzedniego ustalenia daty i godziny jego realizacji z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem:

AŚ Częstochowa - numer telefonu 34 370 60 23, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

OZ Wąsosz Górny - numer telefonu  34 325 86 40, od poniedziałku do piątku w godz.9.00-14.00

5. Osoby ubiegające się o widzenie obliguje się do korzystania ze środków dezynfekcyjnych przed wejściem na salę widzeń.

 

 

 

Osadzony posiadający uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej oraz środki finansowe składa sporządzone na piśmie na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży (kantynie) zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej (wykaz produktów oferowanych do sprzedaży w kantynie znajduje się m. in. w oddziałach mieszkalnych oraz w sali widzeń).

Zamówienie na paczkę może być również złożone do operatora kantyny przez osobę najbliższą podczas widzenia lub przesłane pocztą wraz z dowodem wpłaty.

Na numer konta bankowego PPO „RAKON” w Raciborzu przy Areszcie Śledczym w Częstochowie

numer konta punktu sprzedaży PL 55 1750 1035 0000 00003670 2567

Zamówienie na paczkę żywnościową realizowane jest przez punkt sprzedaży (kantynę) funkcjonującą w Areszcie Śledczym w Częstochowie.

Paczka podlega kontroli zawartości w obecności osadzonego.

Dostarczenie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej może nastąpić na podstawie talonu odzieżowo-higienicznego zatwierdzonego przez dyrektora.

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 09.00 - 15.00
Wtorek: 09.00 - 15.00
Środa: 09.00 - 15.00
Czwartek: 09.00 -15.00
Piątek: 09.00 - 15.00

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny

NBP O/O Katowice

 

 

89 1010 1212 0013 3913 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej