OGŁOSZENIE

 

Od 1 maja 2019 roku dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego widzenia odbywają się w godzinach od 8.30 do 15.30, w następującym porządku:
1. wtorek - dla skazanych, których nazwiska rozpoczynają się na litery A-Ł;

2. czwartek - dla skazanych, których nazwiska rozpoczynają się na litery M – Ż;

3. niedziela:

  1. w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca – osadzeni, których nazwiska rozpoczynają się   na literę od A do Ł, oraz osadzeni zatrudnieni na zewnątrz jednostki,
  2. w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca – osadzeni, których nazwiska rozpoczynają się na literę od M do Ż oraz osadzeni zatrudnieni na zewnątrz jednostki,
  3. w przypadku miesięcy, w których występuje piąta niedziela – jako widzenie dodatkowe - osadzeni zatrudnieni na zewnątrz jednostki penitencjarnej.

Porządek widzeń nie dotyczy osadzonych przebywających w zakładzie karnym typu otwartego. Skazani mogą korzystać z widzeń, we wszystkie dni w których się one odbywają.

 

 

1. Widzenia odbywają się we wtorki, czwartki i niedziele od godziny 08.30. do godziny 15.30. z wyłączeniem:
 

  • dni świątecznych przypadających we wtorki, czwartki,
  • 24, 25 i 31 grudnia, 1 stycznia oraz pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych.

2. Dodatkowo widzenia udzielane będą w dni świąteczne: 26.12 oraz drugi dzień Świąt Wielkanocnych.

3. Zgłoszenia osób odwiedzających skazanych przyjmowane są do godziny 14.00.

4. W pierwszej kolejności widzenia udzielane są:
 

  • kobietom w zaawansowanej ciąży,
  • osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
  • niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu, (poruszającym się na wózku lub o kulach)
  • osobom powyżej 75 roku życia.

5. Widzenia odbywają się w sali widzeń.

6. Skazani uprawnieni do widzeń bez osoby nadzorującej mogą korzystać z widzeń w ogródku widzeń za zgodą funkcjonariusza dozorującego widzenia.

7. Skazany zatrudniony na terenie Zakładu Karnego w Zabrzu może udać się na widzenie w godzinach pracy wyłącznie po uzyskaniu zgody właściwego przełożonego.

8. Osobom odwiedzającym nie zezwala się na wnoszenie na widzenie artykułów spożywczych.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej