Statystyka_wąski.jpg
2022 rok - 01 - powszechność zatrudnienia skazanych i&nbspukaranych.png
2022 rok - 02 - powszechność zatrudnienia sk i&nbspuk - kwalifikujący się.png
2022 rok - 03 - powszechność zatrudnienia sk i&nbspuk z&nbspzobowiązaniami alimentacyjnymi.png
2022 rok - 04 - udział zatrudnienia odpłatnego w&nbspogólnej polulacji zatrud. sk i&nbspuk.png
2022 rok - 05 - liczba sk i&nbspuk zatrudn. odpłatnie z&nbspwyłączeniem zatr. na&nbsprzecz JP.png
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej