Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej

ppłk Dariusz Pieckowski

ul. Rakowiecka 37a
02-521 Warszawa

e-mail: iod_czsw@sw.gov.pl
telefon: 22 640 86 41

fax: 22 848 80 81                                                                                                                                                                                                                               

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej