Realizacja programu profilaktycznego „Dwa światy - Jedna z dróg - Twój wybór”, skierowanego do młodzieży gimnazjalnej na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce.

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem filmu „Więzienie stracony czas” a następnie uczniowie zostają oprowadzeni po jednostce, wskazując na takie miejsca jak: wybrana cela mieszkalna, cela zabezpieczająca, plac spacerowy, przejście podziemne, pokazanie środków przymusu bezpośredniego w tym użycie psa służbowego, pokazanie technik samoobrony i interwencyjnych stosowanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej