Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Centralnego Zarządu Służby Więziennej:

•    osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15 w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej tj. Warszawa ul Rakowiecka 37a;
•    telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15  pod numerem telefonu: 22 640 86 51;
•    za pośrednictwem faxu pod numerem: 22 848 80 81;
•    pocztą elektroniczną pod adresem: bdg@sw.gov.pl;
•    za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl;
•    zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

W plikach audio umieszczonych poniżej znajdują się wybrane informacje dotyczące Centralnego Zarządu Służby Więziennej.  

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej