Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim oraz w języku angielskim

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej