Koordynator do spraw dostępności 

mł. chor. Tomasz Czapla
młodszy instruktor
COSSW w Kulach OZ w Sulejowie

tel. 446450087
fax: 446450080
email: os_sulejow@sw.gov.pl

mjr Mariusz Zalewski
starszy wykładowca
COSSW w Kulach OZ w Sulejowie

tel. 446450087
fax: 446450080
email: os_sulejow@sw.gov.pl

 

 

Informacja o Ośrodku (plik pdf, język polski)

Informacja o zakresie działalności - ETR (plik pdf, język polski)

Koordynator do spraw dostępności (plik pdf, język polski)

Deklaracja dostępności (plik pdf, język polski)

Plan (plik pdf, język polski)

Wniosek (plik pdf, język polski)

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej