Koordynator do spraw dostępności 

mjr Mariusz Zalewski
starszy wykładowca
COSSW w Kulach OZ w Sulejowie

tel. 446452723
fax: 446450080
email: os_sulejow@sw.gov.pl

 

 

 

Informacja o Ośrodku (plik pdf, język polski)

Informacja o zakresie działalności - ETR (plik pdf, język polski)

Koordynator do spraw dostępności (plik pdf, język polski)

Deklaracja dostępności (plik pdf, język polski)

Plan (plik pdf, język polski)

Wniosek (plik pdf, język polski)

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej