• Sekretariat: 62 766 95 10   Fax  62 766 96 60
  • Dowódca Zmiany: 62 766 96 00
  • Dział Organizacji i Obsługi Szkolenia: 62 766 95 71 / 62 766 95 79
  • Dział Kadr: 62 766 95 89 / 62 766 95 06
  • Dział Ochrony: 62 766 95 72 / 62 766 95 00
  • Dział Kwatermistrzowski: 62 766 95 07
  • Dział Finansowy: 62 766 95 15 / 62 766 95 17
  • ZOZ Medycyny Pracy: 62 766 95 55

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej