Z uwagi na zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1933), zgodnie z którą od dnia 28 września 2022 r. to Rektor Komendant uczelni Służby Więziennej odpowiada za całokształt problematyki związanej z badaniami naukowymi w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej i za wyrażanie zgodny na prowadzenie badań naukowych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, za rozpoznanie podań odnoszących się do badań naukowych planowanych do przeprowadzenia w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej proszę o kierowanie próśb bezpośrednio do Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, szczegółowe informacje na stronie: Badania naukowe

Natomiast w odniesieniu do praktyk studenckich nowelizacja nie wprowadziła zmian w tym zakresie, wobec czego dotychczasowe kompetencje organów SW nie uległy zmianie i należy kierować prośby o odbycie praktyk studenckich bezpośrednio do dyrektora jednostki penitencjarnej w której petent chciałby odbyć praktykę studencką.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej