Skazanego na karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę pozbawienia wolności sąd wzywa do stawienia się w jednostce penitencjarnej w wyznaczonym terminie.

Do odbycia kary należy zgłaszać się:

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

- w soboty od 8:00 do 12:00

Przyjmowanie osadzonych zgłaszających się do jednostki penitencjarnej po przerwie w wykonaniu kary, ucieczce oraz tych, którzy w wyznaczonym terminie nie powrócili z przepustki, odbywa się każdego dnia przez całą dobę.

 

Procedura przyjęcia skazanego/ukaranego do Aresztu Śledczego w Zielonej Górze:

- osadzony okazuje dokument stwierdzający tożsamość:

---w przypadku obywateli polskich: dowód osobisty, dokument paszportowy, książeczka żeglarska

---w przypadku cudzoziemców: kartę pobytu, polski dokument osobisty cudzoziemca, polski dokument podróży dla cudzoziemca, tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, dokument potwierdzający posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany”

- osadzony podaje dane osobowe, informuje o zmianie danych osobowych, o miejscu zameldowania lub przebywania bez zameldowania, o stanie zdrowia

- osadzony może być poddany czynnościom mającym na celu jego identyfikację, a w szczególności: sfotografowaniu, oględzinom zewnętrznym ciała, okazaniu innym osobom

- osadzony przekazuje do depozytu dokumenty, pieniądze, przedmioty wartościowe i inne przedmioty, których nie może posiadać w celi


Zgłaszając się do odbycia kary należy posiadać przy sobie:

- ważny dokument stwierdzający tożsamość (w przypadku obywateli polskich: dowód osobisty, dokument paszportowy, książeczka żeglarska; w przypadku cudzoziemców kartę pobytu, polski dokument osobisty cudzoziemca, polski dokument podróży dla cudzoziemca, tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, dokument potwierdzający posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany”)

- komplet odzieży odpowiedniej do pory roku (później odzież można otrzymać od bliskich na podstawie talonu)

- w przypadku osób chorujących przewlekle należy zabrać ze sobą dokumentację medyczną oraz leki i wyroby medyczne stosowane stale w oryginalnych opakowaniach

Osadzony może mieć przy sobie gotówkę, która jest deponowana w Dziale Finansowym i za którą w okresie odbywania kary może zakupić produkty w kantynie.
W późniejszym okresie rodzina może również wpłacić środki pieniężne na konto AŚ- patrz zakładka DLA INTERESANTÓW-RACHUNEK BANKOWY


Nie należy przynosić ze sobą:

- przedmiotów wartościowych

- biżuterii

- telefonów komórkowych (oraz innych środków łączności)

- kart bankomatowych

- obcej waluty

- perfum

- pościeli

- kosmetyków

- ręczników

- odżywek, suplementów diety, leków niewiadomego pochodzenia

- jakichkolwiek wyrobów tytoniowych, czy tzw. e-papierosów

- żywności

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej