Czynności odbywają się w dniach pracy administracji w godzinach 9:00 – 15:30.

Osoba ubiegająca się o udzielenie czynności powinna zarejestrować się z min. jednodniowym wyprzedzeniem planowanego spotkania w godz. 800 – 1530 w celu ustalenia godziny ich rozpoczęcia, dzwoniąc pod nr tel. (91) 48 09 206. Wchodząc na teren aresztu, osoba ubiegająca się o udzielenie czynności zabiera ze sobą jedynie przedmioty niezbędne do przeprowadzenia czynności, bagaż oraz inne posiadane przedmioty deponuje przy wejściu do jednostki.

W przypadku niestawienia się osoby ubiegającej się o przeprowadzenie czynności na ustaloną godzinę, po upływie 15 minut osadzony zostaje odprowadzony do miejsca zakwaterowania.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej