Administratorem Danych Osobowych w Areszcie Śledczym w Świdnicy jest Dyrektor Aresztu Śledczego, z siedzibą w Świdnicy, ul. Trybunalska 16.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę kontaktować się z kpt. Sławomirem Wenerskim za pośrednictwem adresu email: iod_swidnica@sw.gov.pl

Rozmiar: 104.4 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej