logo Fundusz Spójności UE.jpg

"Termomodernizacja budynków Aresztu Śledczego w Opolu i Oddziału Zewnętrznego w Turawie"

Areszt Śledczy w Opolu w dniu 30 czerwca 2017 roku podpisał umowę o dofinansowanie projektu: "Termomodernizacja budynków Aresztu Śledczego w Opolu i Oddziału Zewnętrznego w Turawie" w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Cel projektu:
Celem projektu jest zmniejszenie dwutlenku węgla oraz zwiększenie efektywności energetycznej dla 6 budynków Aresztu Śledczego w Opolu.

Liczba planowanych do zmodernizowania energetycznie budynków: 6
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 2901,31  m²
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 99,63 Mg CO2/rok
Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 1262,92 GJ/rok
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej: 382.822,22 kWh/rok
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 11,51 MWh/rok
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1221,47 GJ/rok

Planowany całkowity koszt projektu: 2.133.018,00 zł, w tym udział dofinansowania ze środków UE to: 1.813.065,30 zł.
Zakończenie realizacji projektu przewiduje się: do 30 czerwiec 2019 r.
Beneficjent: Areszt Śledczy w Opolu, ul. Sądowa 4, 45-033, Opole

www.mapadotacji.gov.pl

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej