Informator opracowany przez Opolską Radę Terenową ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Zawiera informacje teleadresowe instytucji i organizacji, w których można uzyskać pomoc w zakresie np. wyżywienia, zakwaterowania czy terapii.

Informator do pobrania pod linkiem - "Twoja Nowa Droga"

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej