Email: as_lublin@sw.gov.pl


Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Aresztu Śledczego w Lublinie

• osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 w siedzibie Aresztu Śledczego w Lublinie , ul. Południowa 5;

• telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 pod numerem telefonu: 81 71 04 400 ;

• za pośrednictwem faxu pod numerem: 81 74 45 715 ;

•pocztą elektroniczną pod adresem: as_lublin@sw.gov.pl ;

• za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl;

• zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej w odnośnikach do poszczególnych obszarów informacji.


Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są

o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Na terenie Aresztu Śledczego w Lublinie obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się

z psem asystującym.


Dojazd do Aresztu Śledczego w Lublinie:

Budynki Aresztu Śledczego w Lublinie znajdują się przy ulicy Południowej 5. Do jednostki penitencjarnej można dojechać autobusami komunikacji miejskiej jadącymi

i zatrzymującymi się przy ulicy Zemborzyckiej lub Budowlanej. Przed Aresztem znajduje się wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.


Dostępność i oznakowanie budynku

Osoby z niepełnosprawnością proszone są o korzystanie z wejścia, oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu na salę widzeń od strony ul. Południowej. Przy

schodach znajduję się domofon ułatwiający kontakt z administracją jednostki. Przy wejściu głównym do jednostki znajduje się tablica informacyjna, zawierająca szczegółowe

informacje.


Koordynatorem do spraw dostępności Aresztu Śledczego w Lublinie jest:

mł. chor. Magdalena Kwiatkowska

e-mail: Magdalena.Kwiatkowska@sw.gov.pl

tel: 81 710 44 06

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej