DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Witold Poręba

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Stanisław Kotula

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Łukasz Gawron

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej