DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Jacek Machynia

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Adam Krupa

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Stanisław Kotula

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej