Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Areszcie Śledczym w Kielcach pełni:

mjr Piotr Feigel

e-mail:  Piotr.Feigel@sw.gov.pl

tel: 41 331 40 91 wew. 306

fax: 41 331 44 19

Areszt Śledczy w Kielcach

25-563 Kielce ul. Zagnańska 155

www.sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej