DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Jacek Lagierski

 

Z-CA DYREKTORA

kpt. Mariusz Ziaja

 

Z-CA DYREKTORA

kpt. Jacek Lis

 

Z-CA DYREKTORA

mjr Sylwia Pabis

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej