DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO                        Z-CA DYREKTORA                          Z-CA DYREKTORA                               Z-CA DYREKTORA      

płk dr Krzysztof Czekaj                                          ppłk Renata Kosakiewicz                 ppłk Paweł Wieczorek                            mjr Mariusz Szewczuk

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej