DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

płk dr Krzysztof Czekaj   

 

Z-CA DYREKTORA

ppłk Renata Kosakiewicz

 

Z-CA DYREKTORA

ppłk Paweł Wieczorek

 

Z-CA DYREKTORA

mjr Mariusz Szewczuk

Z-CA DYREKTORA delegowany do MS

ppłk Michał Gula

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej