DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

płk dr Krzysztof Czekaj   

 

Z-CA DYREKTORA

ppłk Renata Kosakiewicz

 

Z-CA DYREKTORA

ppłk Paweł Wieczorek

 

Z-CA DYREKTORA

ppłk Mariusz Szewczuk

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej