logo Fundusz Spójności UE.jpg

„Kompleksowa termomodernizacja budynków Aresztu Śledczego w Kędzierzynie – Koźlu”

Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej obiektu użyteczności publicznej. Realizacja inwestycji zmniejszy zużycie energii przekładając się na obniżenie kosztów funkcjonowania jednostki oraz ochronę środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, ograniczenie wykorzystanie gazu ziemnego, a także obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną w połączeniu z podniesieniem parametrów energetycznych budynku. Narzędziem realizacji celów projektu będzie przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych w budynkach Aresztu.

Dofinansowanie projektu z UE:  całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 725 690,00 PLN
Wysokość dofinansowania wynosi: 1 466 836,50 PLN

Beneficjent: Areszt Śledczy w Kędzierzynie- Koźlu, ul, Racławicka 10, 47-200 Kędzierzyn- Koźle

www.mapadotacji.gov.pl

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej