Koordynator dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

st.chor. Bartosz Cyndzer  zastępca kierownika działu kwatermistrzowskiego

tel. 74 832 48 50 

email: as_dzierzoniow@sw.gov.pl

Informacja o zakresie działalności
 

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej działająca na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523). Przeznaczenie Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie zostało określone przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Zarządzeniem nr 85/21 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych.

Zgodnie z wyżej wymienionym Zarządzeniem Areszt Śledczy w Dzierżoniowie pełni funkcję aresztu dla tymczasowo aresztowanych z wyodrębnionym oddziałem zakładu karnego typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy oraz zakładu karnego typu zamkniętego dla osadzonych młodocianych.

Jednostka podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej.

Aktualna pojemność Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie wynosi 216 miejsc. Całkowita pojemność jednostki łącznie z Oddziałem Zewnętrznym w Piławie Dolnej wynosi 339 miejsc.Adres i dane kontaktowe
Areszt Śledczy w Dzierżoniowie
ul. Ząbkowicka 53
58-200 Dzierżoniów
tel. 748324850
fax. 748324852
email
: as_dzierzoniow@sw.gov.pl

Aresztem Śledczym w Dzierżoniowie kieruje
Dyrektor mjr Andrzej Leśniewicz

 

Do zakresu działań Dyrektora Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie należy [zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej ( Dz. U. z 2018 r., poz 1542 z późn. zm.) ]:

1) koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległej jednostce i nadzór nad nimi;

2) zapewnienie prawidłowego i praworządnego wykonania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztu oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce organizacyjnej;

3) nadzorowanie działających w ramach zakładu karnego i aresztu śledczego szkół i zakładów opieki zdrowotnej

4) racjonalne wykorzystanie środków finansowych

5) zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny;

6) ustalenie liczby stanowisk w podległej jednostce organizacyjnej;

7) realizacja zadań wynikających z innych ustaw.
 

 


Dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 14.00.

Informacja o zakresie działalności - tekst maszynowy Rozmiar: 194.9 kB
Informacja o zakresie działalności - tekst maszynowy Rozmiar: 15.9 kB

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie znajduje się w Dzierżoniowie
przy ulicy Ząbkowickiej 53.

 

Aresztem Śledczym kieruje Dyrektor major Andrzej Leśniewicz.

Zastępcą Dyrektora jest kapitan Krzysztof Serek.

Można się z nami skontaktować szybko, wygodnie i bezpiecznie.
Można do nas zadzwonić na numer: 748234850
Można do nas wysłać fax na numer: 748324852
Można do nas napisać mail na adres: as_dzierzoniow@sw.gov.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:15 do 15:15

ETR AŚ Dzierzoniów Rozmiar: 12.5 kB
ETR AŚ Dzierżoniów Rozmiar: 324.0 kB

Koordynator do spraw dostępności
w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie


st. chor. Bartosz Cyndzer
zastępca kierownika działu kwatermistrzowskiego
tel. 748324850
fax. 748324852
email: as_dzierzoniow@sw.gov.pl      
bartosz.cyndzer@sw.gov.pl

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, to możesz zadzwonić
na numer 748324850
i powiedzieć jaką sprawę chcesz załatwić
lub możesz napisać email na adres  as_dzierzoniow@sw.gov.pl

Pracujemy w godzinach od 7:15 do 15:15.

Możesz też wysłać fax na nr 748324852

Możesz również napisać i wysłać list pocztą tradycyjną na adres:

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie

ul. Ząbkowicka 53

58-200 Dzierżoniów

Koordynator do spraw dostępności - tekst maszynowy Rozmiar: 14.8 kB
Koordynator do spraw dostępności - tekst maszynowy Rozmiar: 191.0 kB
Wniosek o zapewnienie dostępności Rozmiar: 16.0 kB
Wniosek o zapewnienie dostępności Rozmiar: 214.5 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej