W związku z porą obiadową w godzinach od 11:45 do 13:00 kontakt przedstawicieli prawnych z osadzonymi może być utrudniony i wiązać się z dłuższym czasem oczekiwania.
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej