Administratorem Danych Osobowych w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie z siedzibą w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 27, 22-300 Krasnystaw.

Inspektorem Ochrony Danych  w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie jest:

mł. chor. Bartłomiej Suryś
tel. 82 575 61 00
e-mail: iod_krasnystaw@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej