Koordynatorem do spraw dostępności Aresztu Śledczego w Krasnymstawie jest:
st. chor. Tomasz Jarocki
e-mail: tomasz.jarocki@sw.gov.pl
Tel.: 82 575 61 26
 

Członkowie zespołu:

st. chor. Andrzej Kalisz
e-mail: andrzej.kalisz@sw.gov.pl
telefon: 82 575 61 22

sierż. Krzysztof Niewiadmoski
e-mail: krzysztof.niewiadomski@sw.gov.pl
telefon: 82 575 61 22

st. kpr. Marcin Hać
e-mail:marcin.hac@sw.gov.pl
telefon: 82 575 61 02

Estera Stopa
e-mail: estera.stopa@sw.gov.pl
telefon: 82 575 61 29

chor. Magdalena Łukowiec
e-mail: magdalena.lukowiec@sw.gov.pl
telefon: 82 575 61 23

Deklaracja dostępności dla strony internetowej:
https://sw.gov.pl/strona/areszt-sledczy-krasnystaw-dla-osob-z-trudnosciami-w-komunikowaniu

Areszt Śledczy w Krasnymstawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do: strona internetowa Służby Więziennej Areszt Śledczy w Krasnymstawie.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Zdjęcia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie posiadają opisów alternatywnych dla osób niedowidzących i niewidzących.

Areszt Śledczy w Krasnymstawie jest użytkownikiem strony, a nie jej administratorem.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Email: as_krasnystaw@sw.gov.pl


Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Aresztu Śledczego w Krasnymstawie
• osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 w siedzibie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie , ul. Poniatowskiego 27, 22-300 Krasnystaw ;
• telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 pod numerem telefonu: 82 575 61 00 ;
• za pośrednictwem faxu pod numerem: 82 576 40 25 ;
•pocztą elektroniczną pod adresem: as_krasnystaw@sw.gov.pl
• za pośrednictwem strony internetowej https://sw.gov.pl/
• zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej w odnośnikach do poszczególnych obszarów informacji.


Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.
Na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym.


Dojazd do Aresztu Śledczego w Krasnymstawie:
Budynki Aresztu Śledczego w Krasnymstawie znajdują się przy ulicy Poniatowskiego 27. Do jednostki penitencjarnej można dojechać busami jadącymi i zatrzymującymi się przy ulicy Kościuszki lub Cichej. Przed Aresztem znajduje się wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.


Dostępność i oznakowanie budynku
Osoby z niepełnosprawnością proszone są o korzystanie z wejścia, oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu na salę widzeń od strony ul. Poniatowskiego. Przy schodach znajduję się domofon ułatwiający kontakt z administracją jednostki. Przy wejściu głównym do jednostki znajduje się tablica informacyjna, zawierająca szczegółowe informacje. Dyżurka bramowego wyposażona jest w pętlę indukcyjną do komunikacji z osobami niedosłyszącymi.


Koordynatorem do spraw dostępności Aresztu Śledczego w Krasnymstawie jest:
st. chor. Tomasz Jarocki
e-mail: tomasz.jarocki@sw.gov.pl
Tel.: 82 575 61 26

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej