Agresja, mobbing, stres w miejscu pracy - to niektóre sytuacje spotykane w różnych zawodach i zakładach pracy. Uczestniczący psychologowie służby medycyny pracy SW w szkoleniu organizowanym przez Instytut Medycyny Pracy Im. Prof. J. Nofera w Łodzi otrzymali bezpłatne egzemplarze podręcznika pt. "Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy - od teorii do praktyki", pod redakcją Doroty Merecz - Kierownika Zakładu Psychologii Pracy. Podręcznik jest pierwszą tego rodzaju pozycją na polskim rynku, wartą polecenia wszystkim zainteresowanym dbałością o atmosferę w środowisku pracy lub służby.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej