Służba Więzienna współpracuje w realizacji ustawowych zadań m.in. z instytucjami rządowymi, samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami, kościołami i związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami. Bardzo ważnym elementem w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad jej wykonaniem jest uczestnictwo społeczeństwa.

Służba Więzienna współpracuje w realizacji ustawowych zadań z instytucjami rządowymi i samorządu terytorialnego. Bardzo ważnym elementem jest również uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad jej wykonaniem. Pełni ono istotna rolę w społecznej readaptacji osób skazanych. W wykonywaniu orzeczeń mogą współdziałać w szczególności stowarzyszenia, fundacje, organizacje oraz instytucje, jak również kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby godne zaufania. Zasady tego współdziałania określa szczegółowo ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2003 r.).
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie współpracuje z:
1. organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości
2. instytucjami samorządowymi
3. instytucjami kulturalnym
4. uczelniami wyższymi
5. Kościołami i związkami wyznaniowymi
6. instytucjami charytatywnymi i ośrodkami pomocy społecznej
7. innymi instytucjami pożytku publicznego.
W szczególności z:
Urząd Wojewódzki w Krakowie
Sąd Okręgowy w Krakowie
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Sąd Okręgowy w Kielcach
Kurator Okręgowy SO w Kraków
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Komenda Miejska Policji w Krakowie
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komenda Miejska PSP w Krakowie
Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie
Straż Miejska w Krakowie
Urząd Miejski w Krakowie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Akademia „Ignatianum” w Krakowie
Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Instytut Socjologii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Instytut Psychologii Stosowanej
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Pamięci Narodowej Biuro Edukacji Publicznej w Krakowie
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
Gmina Wyznaniowa Żydowska w RP z siedzibą w Bielsku-Białej
Gmina Wyznaniowa Żydowska w RP z siedzibą w Krakowie
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Gmina Jerzmanowice-Przeginia
Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie
Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
Stowarzyszenie "Siemacha"
Małopolskie Stowarzyszenie Probacja
Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 - Oddział w Kielcach
Centrum Inicjatyw na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie
Stowarzyszenie Piękne Anioły
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Muzeum Narodowe w Krakowie

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej