Informacje

POLSECURE 2024

Wejdź i sprawdź najnowsze oferty pracy. Aplikuj już dziś!

Przyjęcia do służby są realizowane we wszystkich Okręgowych Inspektoratach Służby Więziennej.

Trzynastka, mundurówka, dodatki za stopień, za staż pracy, wcześniejsza emerytura – Służba Więzienna to liczne przywileje.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych to klucz do rozwoju oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Służba Więzienna skupia personel różnorodny pod względem wykształcenia, specjalizacji i zadań, dlatego doskonalenie zawodowe wymaga opracowania różnorodnych, specjalistycznych i adekwatnych do wykonywanych zadań szkoleń i programów nauczania. Bogata oferta szkoleniowa stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności, pogłębienia wiedzy...

Jesteśmy trzecią co do wielkości służbą mundurową w Polsce. W naszych szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Są to ludzie, którzy część swojego życia zdecydowali się poświęcić dla służby drugiemu człowiekowi. Nasze cele to przede wszystkim ochrona społeczeństwa, zapewnienie porządku i ładu w jednostkach penitencjarnych oraz resocjalizacja osób pozbawionych wolności.

Funkcjonariusze Służby Więziennej mogą występować w umundurowaniu wyjściowym, służbowym albo wyposażeniu polowym. Dystynkcje oznaczają korpus oraz stopień służbowy funkcjonariusza.

Jeśli twojemu sercu bliskie są hasła: duma, prestiż, honor to Służba Więzienna jest idealnym miejscem dla ciebie. Oprócz pracy z osobami pozbawionymi wolności możesz wybrać jedną z dróg, na której zrealizujesz swoje zamiłowanie do munduru, a także dobitniej wyrazisz miłość do ojczyzny oraz symboli służbowych i narodowych.

Aktywni, otwarci i wrażliwi na potrzeby innych. Tacy jesteśmy. Oprócz zadań związanych z misją Służby Więziennej, podejmujemy szereg działań na zewnątrz zakładów karnych i aresztów śledczych.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku więziennictwo polskie tworzone było od nowa. 8 lutego Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Na pamiątkę tego wydarzenia dzień 8 lutego ustanowiono Świętem Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej
Zachęcamy do sprawdzenia najnowszych ofert pracy. Sprawdź oferty Ukryj