KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI I TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH

Areszt Śledczy w KielcachPracownik cywilny

Młodszy terapeuta działu terapeutycznego – pracownik cywilny ZK Rzeszów

Zakład Karny w RzeszowiePracownik cywilny

Nabór 5/2022 na stanowisko REFERENT DZIAŁU EWIDENCJI ZK w Pińczowie

Zakład Karny w PińczowieFunkcjonariusz

Nabór 5/2022 na stanowisko REFERENT DZIAŁU EWIDENCJI ZK w Pińczowie

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w RzeszowieFunkcjonariusz

Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych - usługi neurologiczne dla osób odbywających karę pozbawienia wolności 2022

Zakład Karny w JaślePracownik cywilny

Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych - usługi okulistyczne dla osób odbywających karę pozbawienia wolności 2022

Zakład Karny w JaślePracownik cywilny

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych okulistycznych dla pracowników Zakładu Karnego w Jaśle 2022

Zakład Karny w JaślePracownik cywilny

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - usługi psychiatryczne dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Jaśle 2022

Zakład Karny w JaślePracownik cywilny

Nabór 4/2022 na stanowisko STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY ZK w Pińczowie

Zakład Karny w PińczowieFunkcjonariusz

Nabór 4/2022 na stanowisko STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY ZK w Pińczowie

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w RzeszowieFunkcjonariusz

Nabór 3/2022 na stanowisko MŁODSZY WYCHOWAWCA DZIAŁU PENITENCJARNEGO ZK w Dębicy

Zakład Karny w DębicyFunkcjonariusz

Nabór 3/2022 na stanowisko MŁODSZY WYCHOWAWCA DZIAŁU PENITENCJARNEGO ZK w Dębicy

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w RzeszowieFunkcjonariusz

Nabór 2/2022 na stanowisko STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY ZK w Dębicy

Zakład Karny w DębicyFunkcjonariusz

Nabór 2/2022 na stanowisko STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY ZK w Dębicy

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w RzeszowieFunkcjonariusz
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej