Ogłoszenie o zakończeniu konkursu - pielęgniarka

Zakład Karny w Jastrzębiu-ZdrojuPracownik cywilny

Ranking kandydatów do służby nr 19/2024, kierowca działu kwatermistrzowskiego

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w KatowicachFunkcjonariusz

Konkurs na udzielanie świadcz. zdrowotnych - chirurg-ortopeda

Zakład Karny w Jastrzębiu-ZdrojuPracownik cywilny

Nabór nr 40/2024 - strażnik działu ochrony Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w KatowicachFunkcjonariusz

NABÓR 39/2024 NA STANOWISKO STRAŻNIKA DZIAŁU OCHRONY

Areszt Śledczy w SosnowcuFunkcjonariusz

Nabór nr 39/2024 - strażnik działu ochrony Aresztu Śledczego w Sosnowcu

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w KatowicachFunkcjonariusz

Ogłoszenie o naborze nr 38

Areszt Śledczy w BytomiuFunkcjonariusz

Nabór nr 38/2024 - mł. pielęgniarka/ mł. pielęgniarz/ mł. ratownik Aresztu Śledczego w Bytomiu

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w KatowicachFunkcjonariusz

Nabór na stanowisko młodszego psychologa/młodszego inspektora działu terapeutycznego

Zakład Karny w Jastrzębiu-ZdrojuFunkcjonariusz

Młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz/ młodszy ratownik Zakładu Karnego w Cieszynie – ogłoszenie o naborze nr 35/2024

Zakład Karny CieszynFunkcjonariusz

Nabór nr 35/2024 - mł. pielęgniarka/ mł. pielęgniarz/ mł. ratownik Zakładu Karnego w Cieszynie

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w KatowicachFunkcjonariusz

inspektor/ specjalista – doradca zawodowy do projektu pn. „Kompleksowe działania szkoleniowo aktywizacyjne mające na celu przygotowanie osób odbywających karę pozbawienia wolności do skutecznego powrotu na rynek pracy i do społeczeństwa

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w KatowicachPracownik cywilny

Nabór nr 24/2024 - mł. psycholog/ mł. inspektor działu terapeutycznego Zakładu Karnego w Jastrzębiu - Zdroju

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w KatowicachFunkcjonariusz

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

Oddział Zewnętrzny w Kędzierzynie-KoźluFunkcjonariusz

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich Funkcjonariusz

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

Oddział Zewnętrzny w Strzelcach OpolskichFunkcjonariusz

Dokumenty do pobrania

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w KatowicachFunkcjonariusz

Kontakt w sprawie rekrutacji i naborów OISW Katowice

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w KatowicachFunkcjonariusz
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej