strażnik działu ochrony

Areszt Śledczy w GrójcuFunkcjonariusz

młodszy wychowawca działu penitencjarnego

Areszt Śledczy w GrójcuFunkcjonariusz

młodsza pielęgniarka/pielęgniarz/ratownik medyczny

Areszt Śledczy w GrójcuFunkcjonariusz

Kontakt w sprawie rekrutacji i naborów

Areszt Śledczy w GrójcuFunkcjonariusz
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej