Młodszy wychowawca działu penitencjarnego - ZK Koszalin

Zakład Karny w KoszalinieFunkcjonariusz

Młodszy referent działu kadr - ZK Koszalin

Zakład Karny w KoszalinieFunkcjonariusz

Młodszy inspektor - ZK Koszalin

Zakład Karny w KoszalinieFunkcjonariusz

Wszczęcie Postępowania Kwalifikacyjnego

Areszt Śledczy w KoszalinieFunkcjonariusz

Wszczęcie Postępowania Kwalifikacyjnego

Oddział Zewnętrzny w DobrowieFunkcjonariusz

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko strażnika działu ochrony

Zakład Karny Stare BorneFunkcjonariusz

mł.asystent/ st.asystent - lekarz

Zakład Karny w KamińskuPracownik cywilny

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w KoszalinieFunkcjonariusz

Lekarz specjalista pulmonolog (CPV: 85121232-8) - konkurs ofert

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu Pracownik cywilny

Młodszy/starszy psycholog - pracownik cywilny

Areszt Śledczy w GrójcuPracownik cywilny

Młodszy referent służby zdrowia – asystent stomatologiczny

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu Funkcjonariusz

Strażnik działu ochrony

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu Funkcjonariusz

Ranking kandydatów

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w WarszawieFunkcjonariusz
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej