KONKURS OFERT

Zakład Karny w HrubieszowiePracownik cywilny

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - pielęgniarka

Areszt Śledczy KrasnystawFunkcjonariusz

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - Praca w porze dziennej

Areszt Śledczy w BytomiuPracownik cywilny

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - Lekarz ambulatorium

Areszt Śledczy w BytomiuPracownik cywilny

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - Kierownik Ambulatorium

Areszt Śledczy w BytomiuPracownik cywilny

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - Dyżury

Areszt Śledczy w BytomiuPracownik cywilny

Ogłoszenie o naborze - Praca w porze dziennej

Areszt Śledczy w BytomiuPracownik cywilny

Funkcjonarusz - strażnik działu ochrony

Areszt Śledczy w GrójcuFunkcjonariusz

Inspektor – specjalista ds. BHP

Zakład Karny w Gorzowie WielkopolskimPracownik cywilny

Ogłoszenie o naborze - Urolog

Areszt Śledczy w BytomiuPracownik cywilny

Lekarz specjalista.

Zakład Karny w KoszaliniePracownik cywilny

Świadczenia zdrowotne dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych

Zakład Karny w Uhercach MineralnychFunkcjonariusz

Lekarz stomatolog.

Zakład Karny w KoszaliniePracownik cywilny

Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych - lekarz medycyny pracy

Areszt Śledczy we WrocławiuPracownik cywilny

Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług zdrowotnych

Zakład Karny w Opolu LubelskimFunkcjonariusz

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - Urolog

Areszt Śledczy w BytomiuPracownik cywilny

Konkurs ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych na rok 2019

Zakład Karny we WronkachPracownik cywilny

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Zakład Karny w PrzemyśluPracownik cywilny

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - ASYSTENT STOMATOLOGA

Zakład Karny Nr 2 we WrocławiuPracownik cywilny

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakład Karny Nr 2 we WrocławiuPracownik cywilny

wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: strażnik działu ochrony

Zakład Karny WierzchowoFunkcjonariusz

Strażnik działu ochrony

Zakład Karny CzarneFunkcjonariusz

Młodszy psycholog

Zakład Karny CzarneFunkcjonariusz

Młodszy asystent (lekarz)

Zakład Karny CzarneFunkcjonariusz
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej