OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu postępowania o udzielnie świadczeń medycznych w zakresie ratownictwa medycznego

Zakład Karny Nr 1 w GrudziądzuPracownik cywilny

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu postępowania o udzielnie świadczeń medycznych w zakresie stomatologii

Zakład Karny Nr 1 w GrudziądzuPracownik cywilny

REFERENT DZIAŁU EWIDENCJI

Areszt Śledczy w GdańskuPracownik cywilny

strażnik działu ochrony – 2 etaty

Zakład Karny BiałystokFunkcjonariusz

USŁUGI MEDYCZNE DLA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI, PRZEBYWAJĄCYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W ZARĘBIE - KONKURS OFERT

Zakład Karny w ZarębiePracownik cywilny

MŁODSZY REFERENT DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO - INFORMATYK

Areszt Śledczy w RadomiuFunkcjonariusz

MŁODSZY REFERENT DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO

Areszt Śledczy w RadomiuFunkcjonariusz

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Zakład Karny w TrzebiniFunkcjonariusz

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY 7-12 ETATÓW

Zakład Karny WojkowiceFunkcjonariusz

MŁODSZY REFERENT / MŁODSZY INSTRUKTOR DS. INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI  -  1  ETAT 

Zakład Karny WojkowiceFunkcjonariusz

Ogłoszenie konkursu ofert - certyfikowany terapeuta uzależnień (CPV: 85121270-6)

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu Pracownik cywilny

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich, podstawowej opieki lekarskiej oraz analityki laboratoryjnej.

Zakład Karny w Uhercach MineralnychPracownik cywilny

Ogłoszenie konkursu ofert - Lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej (CPV: 85150000-5)

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu Pracownik cywilny

Ogłoszenie konkursu ofert - lekarz POZ (CPV 85121100-4)

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu Pracownik cywilny

Ogłoszenie konkursu ofert - Lekarz specjalista okulista (CPV: 85121200-5)

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu Pracownik cywilny

Konkurs ofert na odpłatne świadczenia usług medycznych z zakresu analitycznych badań laboratoryjnych oraz konsultacji lekarskich dla funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych

Zakład Karny w Uhercach MineralnychPracownik cywilny

Ogłoszenie konkursu ofert - Lekarz specjalista neurolog (CPV: 85121220-1)

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu Pracownik cywilny

kierowca działu kwatermistrzowskiego

Areszt Śledczy w Warszawie-SłużewcuFunkcjonariusz

młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz:

Areszt Śledczy w Warszawie-SłużewcuFunkcjonariusz

młodszy psycholog działu terapeutycznego:

Areszt Śledczy w Warszawie-SłużewcuFunkcjonariusz

młodszy referent działu kwatermistrzowskiego

Areszt Śledczy w Warszawie-SłużewcuFunkcjonariusz

młodszy wychowawca działu penitencjarnego

Areszt Śledczy w Warszawie-SłużewcuFunkcjonariusz

szef kuchni działu kwatermistrzowskiego

Areszt Śledczy w Warszawie-SłużewcuFunkcjonariusz

Mł. pielęgniarka ambulatorium z izbą chorych/ mł. ratownik medyczny

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w GdańskuFunkcjonariusz
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej