MŁ. REFERENT/ MŁ. INSTRUKTOR DS. INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI 9/2021

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w ŁodziFunkcjonariusz

KIEROWCA DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO 9/2021

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w ŁodziFunkcjonariusz

MŁ. REFERENT DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO 9/2021

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w ŁodziFunkcjonariusz

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY 9/2021

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w ŁodziFunkcjonariusz

MŁODSZY PSYCHOLOG 9/2021

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w ŁodziFunkcjonariusz

STRAŻNIK DZIAŁU DOZORU ELEKTRONICZNEGO 9/2021

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w ŁodziFunkcjonariusz

PIELĘGNIARKA / RATOWNIK MEDYCZNY 9/2021

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w ŁodziFunkcjonariusz

Ranking uzupełniający kandydatów z naboru nr 2 / 2021

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w OlsztynieFunkcjonariusz

MŁ. INSTRUKTOR DS. ZATRUDNIENIA 9/2021

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w ŁodziFunkcjonariusz

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej Ambulatorium z Izbą Chorych

Areszt Śledczy w Warszawie-GrochowieFunkcjonariusz

MŁODSZY REFERENT / MŁODSZY INSTRUKTOR ds. informatyki i łączności

Zakład Karny Nr 1 w ŁodziFunkcjonariusz

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

Zakład Karny Nr 1 w ŁodziFunkcjonariusz

MŁODSZA PIELĘGNIARKA/ MŁODSZY PIELĘGNIARZ, MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY

Zakład Karny Nr 1 w ŁodziFunkcjonariusz

MŁODSZY REFERENT DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO

Zakład Karny Nr 1 w ŁodziFunkcjonariusz

MŁODSZY REFERENT DZIAŁU FINANSOWEGO (funkcjonariusz SW)

Areszt Śledczy w Piotrkowie TrybunalskimFunkcjonariusz

NABÓR STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY ZK w ŁOWICZU

Zakład Karny w ŁowiczuFunkcjonariusz

MŁODSZY REFERENT DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO (funkcjonariusz SW)

Areszt Śledczy w Piotrkowie TrybunalskimFunkcjonariusz

NABÓR DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY (funkcjonariusz SW)

Areszt Śledczy w Piotrkowie TrybunalskimFunkcjonariusz

MŁODSZY PSYCHOLOG (funkcjonariusz SW)

Areszt Śledczy w Piotrkowie TrybunalskimFunkcjonariusz

NABÓR MŁODSZA PIELĘGNIARKA/ MŁODSZY PIELĘGNIARZ, MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY

Zakład Karny w ŁowiczuFunkcjonariusz

MŁODSZY INSTRUKTOR ds. ZATRUDNIENIA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI

Zakład Karny w ŁowiczuFunkcjonariusz

DO PRACY NA STANOWISKO ASYSTENT- LEKARZ POZ

Zakład Karny Nr 1 w ŁodziPracownik cywilny

DO PRACY NA STANOWISKO PIELĘGNIARKA POZ

Zakład Karny Nr 1 w ŁodziFunkcjonariusz

referent działu organizacyjno-prawnego i kadr

Areszt Śledczy w Warszawie-GrochowieFunkcjonariusz
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej