RANKING KANDYDATÓW - STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY 1/2020-II

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w ŁodziFunkcjonariusz

Udzielanie świadczeń medycznych przez lekarza ogólnego

Zakład Karny we WronkachFunkcjonariusz

KONKURS NA UDZIELANIE AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Areszt Śledczy w LubliniePracownik cywilny

strażnik działu ochrony

Areszt Śledczy w Warszawie-SłużewcuFunkcjonariusz

strażnik systemu dozoru elektronicznego SDE

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w WarszawieFunkcjonariusz

strażnik dzialu ochrony

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w WarszawieFunkcjonariusz

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI I TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH

Areszt Śledczy w KielcachPracownik cywilny

Ranking uzupełniający kandydatów z naboru nr 2 / 2020

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w OlsztynieFunkcjonariusz

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert 13 k 2020

Areszt Śledczy w GdańskuPracownik cywilny

Ogłoszenie o konkursie ofert 11/K/2020

Areszt Śledczy w GdańskuFunkcjonariusz

Młodszy referent działu finansowego

Zakład Karny w BrzeguFunkcjonariusz

Młodszy wychowawca działu penitencjarnego

Areszt Śledczy w OpoluFunkcjonariusz

Młodszy pielęgniarz

Areszt Śledczy w OpoluFunkcjonariusz

Strażnik działu ochrony

Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich Funkcjonariusz

Strażnik działu ochrony

Zakład Karny w BrzeguFunkcjonariusz

Strażnik działu ochrony

Areszt Śledczy w OpoluFunkcjonariusz

Dermatolog Konsultant Amb.

Areszt Śledczy w KrakowiePracownik cywilny

Ambulatorium - Lekarz

Areszt Śledczy w KrakowiePracownik cywilny

Szpital AŚ - Lekarz Psychiatra

Areszt Śledczy w KrakowiePracownik cywilny

Szpital AŚ - Lekarz

Areszt Śledczy w KrakowiePracownik cywilny

Strażnik działu ochrony

Zakład Karny Nr 2 w Strzelcach OpolskichFunkcjonariusz

Nabór nr 1/2020 dla jednostek podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w RzeszowieFunkcjonariusz

Nabór nr 1/2020

Zakład Karny w DębicyFunkcjonariusz

Nabór nr 1/2020

Zakład Karny w MedyceFunkcjonariusz
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej