Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby na 2022 rok

Poznań, 7.10.2021 r.

Nabór 1/2022

Terminy przyjęcia kandydatów do służby w Służbie Więziennej w 2022 roku
zostaną podane w terminie późniejszym.

 

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, między innymi: nadzór osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, przeszukania, interwencje, praca z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby; wymagane wykształcenie co najmniej średnie. Ponadto kontrola osadzonych – w związku z zapisem w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny Wykonawczy „(…) kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci (…)”

 

Jednostka

Ilość etatów

Miejsce składania dokumentacji,

 

Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp.

 

7

Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp.

ul. Ledóchowskiego 1; 63-400 Ostrów Wielkopolski

Email: as_ostrow_wielkopolski@sw.gov.pl

Telefon: 62 595-21-08 Fax: 62 59 52 102

 

Areszt Śledczy w Poznaniu

 

2

Areszt Śledczy w Poznaniu

ul. Młyńska 1 61-729 Poznań

Email: as_poznan@sw.gov.pl

Telefon: 61 856 83 22, 61 856 83 23  Fax: 61 85 68 252

 

Areszt Śledczy w Zielonej Górze

 

4

Areszt Śledczy w Zielonej Górze

ul. Łużycka 2 65-601 Zielona Góra

Email: as_zielona_gora@sw.gov.pl

Telefon: 68 353 64 70 Fax: 68 32 70 591

Zakład Karny w Gębarzewie

7

Zakład Karny w Gębarzewie

62-241 Żydowo

Email: zk_gebarzewo@sw.gov.pl

Telefon: 61 856 60 50  Fax: 61 426 24 53

Zakład Karny w Krzywańcu

Oddział Zewnętrzny w Lubsku Oddział Zewnętrzny w Wałowicach

20

Zakład Karny w Krzywańcu

66-010 Nowogród Bobrzański

Email: zk_krzywaniec@sw.gov.pl

Telefon: 68 328 40 06 Fax: 68 32 76 640

Zakład Karny we Wronkach

20

Zakład Karny we Wronkach

ul. Partyzantów 1 64-510 Wronki

Email: zk_wronki@sw.gov.pl

Telefon: 67 254 50 09; 67 254 96 03 Fax: 67 25 45 015

 

MŁODSZY ASYSTENT SZPITALA I AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe, aktualne prawo wykonywaniu zawodu lekarza; mile widziana specjalizacja z zakresu psychiatrii.

Jednostka

Ilość etatów

Miejsce składania dokumentacji

Areszt Śledczy w Poznaniu

1

Areszt Śledczy w Poznaniu

ul. Młyńska 1 61-729 Poznań

Email: as_poznan@sw.gov.pl

Telefon: 61 856 83 22, 61 856 83 23  Fax: 61 85 68 252

 

MŁODSZA PIELĘGNIARKA / MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, wykształcenie z zakresu pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego;

Jednostka

Ilość etatów

Miejsce składania dokumentacji

Zakład Karny w Krzywańcu

4

Zakład Karny w Krzywańcu

66-010 Nowogród Bobrzański

Email: zk_krzywaniec@sw.gov.pl

Telefon: 68 328 40 06 Fax: 68 32 76 640

Areszt Śledczy w Poznaniu

4

Areszt Śledczy w Poznaniu

ul. Młyńska 1 61-729 Poznań

Email: as_poznan@sw.gov.pl

Telefon: 61 856 83 22, 61 856 83 23  Fax: 61 85 68 252

Zakład Karny we Wronkach

1

Zakład Karny we Wronkach

ul. Partyzantów 1 64-510 Wronki

Email: zk_wronki@sw.gov.pl

Telefon: 67 254 50 09; 67 254 96 03 Fax: 67 25 45 015

 

MŁODSZY WYCHOWAWCA

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, wymagane wykształcenie wyższe o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji (w szczególności: resocjalizacja, profilaktyka społeczna, pedagogika, psychologia, socjologia, kryminologia, prawo), komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność, samodzielność, doświadczenie zawodowe.

Jednostka

Ilość etatów

Miejsce składania dokumentacji

Zakład Karny we Wronkach

3

Zakład Karny we Wronkach

ul. Partyzantów 1 64-510 Wronki

Email: zk_wronki@sw.gov.pl

Telefon: 67 254 50 09; 67 254 96 03 Fax: 67 25 45 015

 

MŁODSZY PSYCHOLOG

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, wymagane wykształcenie wyższe o kierunku psychologia, komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność, samodzielność, doświadczenie zawodowe

Jednostka

Ilość etatów

Miejsce składania dokumentacji

Zakład Karny we Wronkach

3

Zakład Karny we Wronkach

ul. Partyzantów 1 64-510 Wronki

Email: zk_wronki@sw.gov.pl

Telefon: 67 254 50 09; 67 254 96 03 Fax: 67 25 45 015

 

KIEROWCA DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności; wykształcenie co najmniej średnie (preferowane kierunki: mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych); prawo jazdy kat. „B”, „C” oraz „D”; mile widziane doświadczenie w prowadzeniu pojazdów ciężarowych i autobusów.

Jednostka

Ilość etatów

Miejsce składania dokumentacji

 

Areszt Śledczy w Poznaniu

 

1

Areszt Śledczy w Poznaniu

ul. Młyńska 1 61-729 Poznań

Email: as_poznan@sw.gov.pl

Telefon: 61 856 83 22, 61 856 83 23  Fax: 61 85 68 252

Zakład Karny w Krzywańcu

2

Zakład Karny w Krzywańcu

66-010 Nowogród Bobrzański

Email: zk_krzywaniec@sw.gov.pl

Telefon: 68 328 40 06 Fax: 68 32 76 640

Zakład Karny we Wronkach

3

Zakład Karny we Wronkach

ul. Partyzantów 1 64-510 Wronki

Email: zk_wronki@sw.gov.pl

Telefon: 67 254 50 09; 67 254 96 03 Fax: 67 25 45 015

 

MŁODSZY REFERENT/MŁODSZY INSTRUKTOR

 DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO

(elektryk, hydraulik oraz budowlaniec)

Praca w systemie jednozmianowym, wymagania: wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane doświadczenie w branży remontowo – budowlanej; instalacji sanitarnych, elektrycznych, mile widziane uprawnienia elektryczne; umiejętność wykonywania drobnych prac remontowych oraz naprawczych

Jednostka

Ilość etatów

Miejsce składania dokumentacji

Zakład Karny w Krzywańcu

3

Zakład Karny w Krzywańcu

66-010 Nowogród Bobrzański

Email: zk_krzywaniec@sw.gov.pl

Telefon: 68 328 40 06 Fax: 68 32 76 640

Zakład Karny we Wronkach

1

Zakład Karny we Wronkach

ul. Partyzantów 1 64-510 Wronki

Email: zk_wronki@sw.gov.pl

Telefon: 67 254 50 09; 67 254 96 03 Fax: 67 25 45 015

 

MŁODSZY REFERENT

 DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO

(magazynier)

Praca w systemie jednozmianowym, wymagania: wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe; komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność, samodzielność

Jednostka

Ilość etatów

Miejsce składania dokumentacji

Areszt Śledczy w Poznaniu

1

Areszt Śledczy w Poznaniu

ul. Młyńska 1 61-729 Poznań

Email: as_poznan@sw.gov.pl

Telefon: 61 856 83 22, 61 856 83 23  Fax: 61 85 68 252

 

MŁODSZY REFERENT/MŁODSZY INSTRUKTOR DZIAŁU EWIDENCJI

Praca w systemie jednozmianowym, wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe; komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność, samodzielność, umiejętność sporządzania pism urzędowych, umów; biegła obsługa komputera ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego; umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy.

Jednostka

Ilość etatów

Miejsce składania dokumentacji

Zakład Karny we Wronkach

3

Zakład Karny we Wronkach

ul. Partyzantów 1 64-510 Wronki

Email: zk_wronki@sw.gov.pl

Telefon: 67 25 45 000 Fax: 67 25 45 015

 

Areszt Śledczy w Poznaniu

 

1

Areszt Śledczy w Poznaniu

ul. Młyńska 1 61-729 Poznań

Email: as_poznan@sw.gov.pl

Telefon: 61 856 83 22, 61 856 83 23  Fax: 61 85 68 252

 

MŁODSZY INSPEKTOR DZIAŁU TERAPEUTYCZNEGO

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, wymagane Wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki/ psychologii; certyfikat psychoterapeuty, lub zaświadczenie potwierdzające status osoby uczestniczącej w procesie szkoleniowym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, lub zaświadczenie potwierdzające status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii uzależnień

Jednostka

Ilość etatów

Miejsce składania dokumentacji

Zakład Karny we Wronkach

1

Zakład Karny we Wronkach

ul. Partyzantów 1 64-510 Wronki

Email: zk_wronki@sw.gov.pl

Telefon: 67 25 45 000 Fax: 67 25 45 015

 

Wymagania ogólne stawiane wszystkim kandydatom:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu o przyjęcie do służby
  ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega wraz z numerem telefonu i adresem e-mail kandydata (SKŁADANE DO JEDNOSTKI, W KTÓREJ CHCE SIĘ PEŁNIĆ SŁUŻBĘ);
 • wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną;
 • świadectwa pracy lub służby ( kserokopie );
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne ( kserokopie );
 • kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
 • oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej
 • oświadczenie kandydata dot. RODO.

 

 

 

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty
lub w wersji elektronicznej na adres podany dla danej jednostki organizacyjnej
w niżej wymienionym terminie:

do 9 listopada 2021 roku z dopiskiem „Nabór 1 / 2022” –
decyduje data wpływu do jednostki.

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 9 listopada 2021 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

                Z uwagi na panujący na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii zaleca się przesyłanie  dokumentacji
w formie elektronicznej lub przesyłki pocztowej na adres poszczególnych jednostek. Ewentualnie można dostarczyć dokumentację do dowolnej jednostki penitencjarnej. Na chwilę obecną test wiedzy przeprowadzany jest z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

                Komisja kwalifikacyjna skontaktuje się ze wszystkimi osobami biorącymi udział w rekrutacji w celu ustalenia przebiegu poszczególnych etapów.

                Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 w  jednostkach, do których prowadzony jest nabór oraz pod numerem telefonu 797-517-992.
W przypadku nie prowadzenia naboru do jednostki znajdującej się w pobliżu miejsca zamieszkania istnieje możliwość złożenia aplikacji do innej jednostki.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, jak niżej.

Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań, email: oisw_poznan@sw.gov.pl, tel. 61 856 82 59, Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektorem danych osobowych jest Krzysztof Komorowski, e-mail: iod_oisw_poznan@sw.gov.pl,
tel. 61 856 82 59.Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do służby, na podstawie
art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do nawiązania stosunku służbowego. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu naboru do celów archiwalnych w interesie publicznym.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej