Zakład Karny we Wronkach ogłasza nabór na stanowisko:

Lekarz ogólny ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego we Wronkach  Oddziału Zewnętrznego w Szamotułach.

Ilość osób                            1

Wymiar etatu                   0,50

Zatrudnienie:                   umowa o pracę,

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi oraz wszelkich informacji na temat naboru,

udziela dział kadr we Wronkach tel. 67 25 45 009

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe medyczne
 • nieposzlakowana opinia i niekaralność,
 • korzystanie z pełnych praw publicznych i cywilnych,

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata:

 • ocena złożonych dokumentów,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych,
 • badania lekarskie

Charakter pracy:

 • praca w ambulatorium Zakładu Karnego we Wronkach Oddziału Zewnętrznego w Szamotułach w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności
 • realizowanie zadań podstawowej opieki lekarskiej

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • do dnia 30.08.2019 roku,
 • osobiście w siedzibie Zakładu Karnego,
 • listownie na adres: Zakład Karny ul. Partyzantów 1 64-510 Wronki
 • drogą elektroniczną na adres e – mail: zk_wronki@sw.gov.pl

Kandydaci na powyższe stanowisko mogą posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Wronki, 2019-08-08                                                                        

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej