Dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności, przebywających w Zakładzie Karnym w Wadowicach w zakresie: • Kierownik Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Wadowicach
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej