Rzeszów, 30.06.2020r.


Nr sprawy: 2233/6/SZ/20
 

DYREKTOR
ZAKŁADU KARNEGO W RZESZOWIE
35 - 322 RZESZÓW, UL. ZAŁĘSKA 76
________________________________________
działając na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej postępowanie (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1373 z późn. zm.).

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

na

udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla osób osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Rzeszowie w zakresie konsultacji: 
okulistycznych, neurologicznych, laryngologicznych.

 


Termin realizacji zamówienia: 01.08.2020r. do 20.12.2021r. 
Kryterium oceny ofert – najniższa cena brutto oferty.
Termin składania ofert: do dnia 10.07.2020r. do godziny 11:00.
Miejsce składania ofert: biuro podawcze Zakładu Karnego w Rzeszowie.  
Termin otwarcia ofert: 10.07.2020r. godz. 11:15.

 

Podpisał Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie: ppłk Waldemar Ciszek.

Rozmiar: 2.5 MB
Rozmiar: 5.0 MB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej