Karny w Rawiczu informuje, że wszczyna konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności przez lekarza psychiatrę i lekarza internistę oraz na przeprowadzenie badań przez lekarza medycyny pracy. Termin składania ofert Zleceniodawca wyznaczył do dnia 14.12.2022r. do godziny 09:00 – złożenie ofert w sekretariacie u Karnego w Rawiczu. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 633) oraz zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1285). Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz załączniki do pobrania można uzyskać na stronie internetowej Zleceniodawcy: https://zp.swnet.sw.gov.pl. Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu konkursu (zadania nr 1 i 2) można zasięgnąć u Kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych u Karnego w Rawiczu Lekarza Józefa Kotowskiego (tel. 065-546-85-00) lub u Pielęgniarki Koordynującej Pani Agnieszki Godyli (tel. 065-546-85-00). W sprawach dotyczących badań z zakresu medycyny pracy (zadanie nr 3) można kontaktować się z Panią Anną Szmidel (tel. 065-546-85-00). Kwestie formalne konkursu można konsultować z Panem Sebastianem Warczewskim lub Panem Kamilem Jabłońskim (tel. 065-546-85-00).

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej