Zakład Karny w Przytułach Starych
ogłasza nabór na pracownika Służby Więziennej
na stanowisko – referent ds. obsługi sekretariatu (pracownik cywilny)

pracownik cywilny 1 etat

 

Dodatkowe informacje:

referent ds. obsługi sekretariatu (pracownik cywilny)

Liczba osób przewidzianych do zatrudnienia – 1

Wymiar czasu pracy – pełen etat


Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie min. średnie
 • ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • niekaralność
 • osoba dająca rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań
 • zdolność psychiczna i fizyczna pozwalająca na zatrudnienie na w/w stanowisku
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do pracy
 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie (załącznik)
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje specjalistyczne
 • kopie świadectw pracy, służby
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (załącznik)


           

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Wymagane dokument należy składać w terminie od dnia 4 lipca 2022 r. do 08 lipca 2022 r. drogą e-mailową na adres: zk_przytuly_stare@sw.gov.pl

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (29) 764 89 21

Rozmiar: 42.5 kB
Rozmiar: 50.9 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej