Zakład Karny w Nysie
zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych
dla osób pozbawionych wolności
w

Ambulatorium z Izbą Chorych w Zakładzie Karnym w Nysie
przez lekarza psychiatrę, dermatologa, laryngologa
w terminie od 01.02. 2019 r. do 31.12 2021 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, projektem umowy zapoznać się można w siedzibie zamawiającego tj. w Zakładzie Karnym w Nysie przy ul. Kościuszki 4a, bądź na stronie internetowej jednostki tj:

http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-opole/zaklad-karny-nysa/

Rozmiar: 61.4 kB
Rozmiar: 77.4 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej