Ogłoszenie o naborze do Służby Więziennej na stanowisko młodszego referenta działu kwatermistrzowskiego

Tekst ogłoszenia

Dokumenty zgłoszeniowe:

- Ankieta personalna

- Oświadczenie kandydata o zdolności przystąpienia do testów sprawności fizycznej

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty do OISW w Krakowie, ul. Montelupich 7 w terminach określonych w ogłoszeniu.

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej