Treść ogłoszenia oraz dokumenty zgłoszeniowe

 

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty do OISW w Krakowie, ul. Montelupich 7 w terminach określonych w ogłoszeniu.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej