DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KOSZALINIE 

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBE WIĘZIENNEJ NA TERENIE PODLEGŁYM DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KOSZALINIE NA ROK 2024.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej