OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 


Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osadzonych w Zakładzie Karnym w Krzywańcu w ramach kontraktu lekarza rodzinnego i lekarz psychiatry oraz na rzecz osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Lubsku Zakładu Karnego w Krzywańcu w ramach kontraltu lekarza psychiatry i lekarza stomatologa.

 

 

 

DYREKTOR

Zakładu Karnego w Krzywańcu

(-)

płk Daniel Janowski

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej