Jastrzębie-Zdrój, 15 maja 2019 r.

S/K.115.k-2.2019.SF.9733

 

                                       Ogłoszenie o zakończeniu konkursu i wyborze ofert oraz unieważnieniu części C oraz G

w Konkursie na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju.

1. Informuję, że w zakończonym Konkursie ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na rzecz Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju dokonano wyboru następujących ofert:

Dla części A konkursu „W zakresie stanowiska lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”- oferty lek. med. Jarosława Juszczyka- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska oraz lek. med. Marka Kampki.

Dla części B konkursu „W zakresie stanowiska lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”- ofertę lek. med. Katarzyny Tralewskiej-Mateja- Specjalistyczna Praktyka Lekarska.

Dla części D konkursu „W zakresie stanowiska pielęgniarki”- ofertę Pani Małgorzaty Kopki

Dla części E konkursu „W zakresie stanowiska pielęgniarki”- ofertę Pani Katarzyny Broda.

Dla części F konkursu „W zakresie stanowiska pielęgniarki”- oferty Pani Marty Majka oraz Pani Beaty Palczewskiej.

Dla części H konkursu „W zakresie stanowiska lekarza neurologa”-ofertę lek. med. Aleksandry Waloszek – Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Dla części I konkursu „W zakresie stanowiska lekarza pulmonolga”- ofertę lek. med. Danuty Taratuckiej-Papiorek - Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Dla części J konkursu „W zakresie stanowiska lekarza chirurga-ortopedy”-ofertę lek. med. Mieczysława Jagiełłowicza- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do kadr Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju celem podpisania stosownych umów.

2. Unieważniono następujące części Konkursu:

Część C konkursu „W zakresie stanowiska lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”- na podstawie Rozdziału 4 ust. 1 pkt a) Szczegółowych warunków konkursu ofert „nie wpłynęła żadna oferta”.

Część G konkursu „W zakresie stanowiska lekarza okulisty”- na podstawie Rozdziału 4 ust. 1 pkt a) Szczegółowych warunków konkursu ofert „nie wpłynęła żadna oferta”.

Uzasadnienie:

Nie wpłynęła żadna oferta dla tej części zamówienia.

 

                                                                                                                      podpisał /-/

                                                                                        Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

                                                                                                           ppłk Wojciech Emerling

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej